Home

Blinde jongeren tussen 12 en 18 jaar de kans te geven om

een geleide hond te krijgen, dat is wat we doen!


 

VZW DOGS4BLIND zet zich in voor blinde jongeren omdat ze op deze leeftijd volwassen worden en zelfstandig willen zijn. Dit is helemaal niet evident als je blind bent. Wij willen deze jongeren helpen door ze de kans te geven om een geleide hond te hebben.

I.s.m. de universitaire ziekenhuizen van België en het opleidingscentrum in Frankrijk slagen we hier ook in.

 

Het opleidingstraject voor de jongere en de hond kosten veel geld. Niet elk gezin heeft de fondsen om zo'n hond te bekostigen.

Hier willen wij graag in tussenkomen.

 

Elke blinde jongere tussen 12 en 18 jaar moet de kans krijgen om een geleide hond te krijgen van VZW DOGS4BLIND.

VZW DOGS4BLIND

 

Steun onze blinde jongeren met hun geleide hond.

blinde geleide hond voor blinde
hulp voor blinden

DOGS4BLIND

 

Is de VZW die jongeren helpt om het traject af te leggen om een trotse geleidehondenbezitter te worden. We zijn het contact tussen de universitaire ziekenhuizen, het opleidingscentrum in Frankrijk en de jongeren.

Traject voor de hond en zijn baasje

 

Blinde jongeren tussen 12 - 18 jaar worden ingeschaald bij de revalidatiecentra van de universitaire ziekenhuizen van België.

Positieve evaluatie?  MIRA BELGIUM helpt!

Op ontdekkingsstage naar het opleidingscentrum in Frankrijk waar het Europees opleidingscentrum voor de honden is.

Aanvangstraject om dan tijdens de Zomervakentie 1 maand terug naar het centrum te gaan voor de verdere opleiding.

Definitieve keuze van de hond.

Terug naar huis met de hond!!!

Ook dan is er nog verdere begeleiding: de jongere en de hond leren trajecten van en naar school, bakker, bank,....

 

"De hond is voor de jongere meer dan een dier of een vriend.

Hij is de weg naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid."

© Copyright. All Rights Reserved.

VZW DOGS4BLIND

 

Onafhankelijkheid heeft vier pootjes.

Je bent jong en groeit op en je wereld groeit mee. Ook al zie je hem niet of nauwelijks. Alleen naar school, met je maten een terrasje doen, bij je lief langslopen, van je kot naar de bib: je wil het net zo graag als iedereen. En je kan het wel, maar niet alleen. Dus zorgt DOGS4BLIND dat er iemand met je meeloopt!

 

 

 

 

CONTACT

vertriest.benedickt@skynet.be

0479/ 037435