DOGS4BLIND steunen
kunstveiling sijsele damme

 

Steun door een duo legaat

 

 

Een deel van uw bezit aan VZW DOGS4BLIND nalaten, zonder uw erfgenamen te benadelen? Dit kan!

 

Met het duo-legaat kan men een aanzienlijke besparing doen van successierechten én bovendien kan DOGS4BLIND mee genieten van dit belastingvoordeel.

 

Sinds 1 januari 2004 is het in Vlaanderen mogelijk om een testament op te maken waarbij men zijn vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen én een vzw. Vandaar de term ‘duo’-legaat. Indien men de vzw belast met de betaling van alle successierechten krijgen de andere erfgenamen hun erfdeel onbelast en worden ze vrijgesteld van de successierechten.

 

Het duo-legaat is een legale techniek waardoor successierechten verlaagd worden door bijvoorbeeld VZW DOGS4BLIND aan te stellen als algemeen legataris. Dit wil zeggen dat de vzw verantwoordelijk is voor de aangifte én de verdeling van de nalatenschap. VZW DOGS4BLIND betaalt dus alle successierechten, zelfs op het gedeelte van de erfenis dat naar de andere erfgenamen gaat. Maar omdat VZW DOGS4BLIND minder successierechten betaalt blijft er meer over om te verdelen onder de erfgenamen. Met andere woorden:

 

Je vriend of familie houdt meer over en je levert een belangrijke financiële bijdrage aan VZW DOGS4BLIND

 

Spreek hierover met je notaris.

 

 

 

 Steun ons door een gift te doen

 

Hoewel de opleiding en het daaraan verbonden vrijwilligerswerk kosteloos worden aangeboden, kan de totaalkost voor een blindengeleidehond snel oplopen tot 25.000 à 30.000 euro.

 

Het doel van Mira Belgium is om elke blinde jongere een hond te schenken. Daarom vragen we hulp, steun en engagement van mensen met een hart.

 

Niemand maakt winst, het gaat hier om de hoogstnodige kosten die onvermijdelijk gemaakt moeten worden.

 

U kan ons project steunen via overschrijving op rekeningnummer van DOGS4BLIND:

 

BE25 9731 1477 5282 – BIC ARSPBE22

 

 

 

 

jongeren met visuele beperking
opleiding geleide honden blinden

 

 

 

 Feest 28 april 2019

 

Dit jaar bestaat DOGS4BLIND 5 jaar!!!

 

Dit vierden we graag met alle jongeren met hun hond, met alle sponsors, Vrijwilligerers en alle mensen die Mira Belgium een warm hart toedragen.

 

Deze bijzondere dag was een groot succes!

Door de inzet van de vele vrijwilligers en het bestuur haalden we een slordige 25 000 euro op. Hiermee kunnen we 2 jongeren helpen om zelfstandiger door de wereld te stappen.


We bedanken graag iedereen voor zijn steun en inzet!


Wil je zelf ook graag iets doen voor DOGS4BLIND dan kan je ons vrijwilligersteam komen versterken!

 

Neem contact met ons op

 

 

 

 

 

Ken je of ben je een ondernemer met een hart?

 


Wil je graag een vrije gift doen?

Heb je een idee om samen te werken?

 

Contacteer ons dan voor een dankbaar gesprek:

vertriest.benedickt@skynet.be

0479 037435

gift, steunen, vzw sponseren

© Copyright. All Rights Reserved.

VZW DOGS4BLIND

 

Onafhankelijkheid heeft vier pootjes.

Je bent jong en groeit op en je wereld groeit mee. Ook al zie je hem niet of nauwelijks. Alleen naar school, met je maten een terrasje doen, bij je lief langslopen, van je kot naar de bib: je wil het net zo graag als iedereen. En je kan het wel, maar niet alleen. Dus zorgt DOGS4BLIND dat er iemand met je meeloopt!

 

 

 

 

CONTACT

vertriest.benedickt@skynet.be

0479/ 037435